شب است...

سلام بعد از مدت ها دوری با یه شعر کوتاه   "شب" بود رفتی "شب" ماند       ------------------------------------ منتظر خبرای خوبی هستم منتظر خبرای خوبی باشین  
/ 17 نظر / 43 بازدید
مهر 96
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
خبر
23 پست
رباعی
10 پست
سپید
1 پست
غزل
10 پست
ترانه
6 پست
نو
2 پست
طنز
1 پست
مثنوی
1 پست
چهارپاره
3 پست
قصیده
1 پست
سه_پاره
1 پست
قطعه
3 پست
تک_بیت
1 پست